Over Literarte

Literarte is een bibliofiel genootschap dat jaarlijks voor haar leden een fraai boekwerk produceert.

We willen de inhoud, de 'illustratie' en de boekvormgeving op gelijke voet belangrijk vinden. We streven naar originaliteit en variatie. Vandaar dat we brieven, poëzie, essays, proza, toneelteksten... uitgeven. Vandaar dat we met verschillende vormgevers, boekarchitecten en drukkers werken.

Literarte is een vzw: we hebben geen winstbedoelingen en wie lid is kan het boek aan de kostprijs kopen. Er zijn telkens ook enkele niet-leden boeken te koop aan een meerprijs van ongeveer 30 %.

Lid wordt men door 50 EUR over te schrijven. Wie zich lid maakt van Literarte geeft hiermee te kennen (tot wederopzegging) de uitgaven te zullen aanschaffen. Het éénmalig lidgeld dient als prefinanciering en is een soort garantie dat de geplande oplage gefinancierd is. Wie z'n lidmaatschap opzegt binnen de drie maanden na de presentatie van een nieuw boekwerk, krijgt zijn lidgeld terug.

Klik hier om het toetredingsformulier te vinden