Jaar: 2001
Vormgeving: Bob Matthysen
Druk: Fotogravure De Schutter, Antwerpen
Bindwerk: Jansen, Edegem
Lettertype(s): Garamond, Gill Sans
Papier: verschillende
Formaat: 140 mm x 200 mm
Pagina's: 49 & 95
Oplage: 175
Extra info:

Aluminium klem waarin een opening is uitgespaard in de vorm van een snoek

Prijs: uitverkocht