In Revolver nr 111 van 2001 verscheen van de hand van Yves T'Sjoen een artikel "Mijn zilversnijdend geheim. Inleiding tot een tekstgenetische studie van Pauls Snoeks dichtbundel Nostradamus."

zie ook: Yves T'Sjoen, 'Nostradamus van Paul Snoek. Een varianteneditie met inleidend literair-historisch en genetisch-interpretatief commentaar', in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 114/2 (2004), p.181-262.