Jaar: 2004
Vormgeving: Bob Matthysen
Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent
Bindwerk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent
Lettertype(s): Bodoni
Papier: Biotop (200 gr)
Formaat: 240 mm x 340 mm
Pagina's: 36 (in 2 boekdelen
Oplage: 150
Extra info:
Prijs: €135 - €175