Ik ben ongeneeslijk is een mijmerende tekst van Paul de Wispelaere. Op de hem kenmerkende wijze bespeelt hij zijn thema's: verval, verlies, natuurverloedering, het voortgaan van de tijd. Dit alles wordt doorspekt met intieme herinneringen: aan zijn jeugdig élan, aan verloren liefdes, aan zíjn zestiger jaren. Om te besluiten dat hij ongeneeslijk is.

 


Karel Dierickx koos vijf passages uit die tekst en maakte er tekeningen bij, die dezelfde sfeer weergeven.

2004. Het boek bestaat uit twee boekdelen samengehouden in een foedraal. De oplage bedraagt 150 gesigneerde exemplaren.