Jaar: 2006
Vormgeving: Walter Lorent
Druk: Acco, Leuven
Bindwerk: Atelier Kaftwerk, Hakendover
Lettertype(s): Times New Roman
Papier: Polyart (90 gr)
Formaat: verschillende
Pagina's: 19
Oplage: 150
Extra info:

Zwarte tubes, uniek doekwerk

Prijs: leden: €110 - niet-leden: €140