‘Een eindelijk begin – Poëzie rond adolescentie’ is een bloemlezing samengesteld en ingeleid door Rudy Vandenborre


In deze bloemlezing zijn meer dan honderd gedichten samen gebracht die op één of andere manier verband houden met de adolescentie.


De samensteller is psychoanalyticus en luistert in die hoedanigheid sedert verscheidene jaren naar de zieleroerselen van jongeren. Naar zijn zeggen blijft de poëzie hierbij helpen om zijn oren open te houden.
Hij sprokkelde gedichten die niet noodzakelijk óver adolescentie gaan, maar die veeleer de gebeurtenissen tijdens dat scharniermoment in het leven aanwezig stellen. Over de verhoudingen tussen kindertijd, jeugd en volwassenheid; over de plaats van de jongerencultuur in de samenleving; over de adolescent in elke volwassene; over lente, botten en ontkiemen.
Vele gedichten zijn geselecteerd vanwege hun kracht om de innerlijke belevingswereld van de adolescent op te roepen. Met aandacht voor dadendrang en lusteloosheid, voor idealisme en nihilisme, voor het lichaam en de lust tot abstraheren. Met thema’s als weggaan, verliezen, groeien, kiezen, almacht, spiegeling, schijn; het intergenerationele, het revolutionaire, het nieuwe, het tijdelijke.
De samensteller grasduinde in de wereldpoëzie: van Vasalis tot Verhelst, van Lucebert tot Nolens, van Wordsworth tot Eliot, van Baudelaire tot Szymborska.
De bloemlezing wordt ingeleid met een essay waarin Vandenborre op zoek gaat naar parallellen tussen poëzie en adolescentie of tussen het schrijven van dichters en best het eerste spreken uit eigen naam.
Rudy Vandenborre is psycholoog en psychoanalyticus Hij is verbonden aan de adolescentenafdeling van het Universitair Centrum – Kortenberg.