Jaar: 2008
Vormgeving: Annelies Vaes (coordinatie door Johan Devrome & Peter Bosteels)
Druk: Vaes, Overpelt
Bindwerk: Vaes, Overpelt
Lettertype(s): DIN Schrift
Papier: Munken Lynx (300 gr), Munken Lynx (100 gr), Kalk (100 gr)
Formaat: 297 mm x 420 mm (A3)
Pagina's: 72 (in 3 boekdelen)
Oplage: 180
Extra info:

Witte kaft

Prijs: €140