Jaar: 2011
Vormgeving: Alligator/Studio
Druk: Lamine, Herent
Bindwerk: Amival, Turnhout
Lettertype(s): Scala, Scala Sans
Papier: Munken Print (150 gr & 80 gr)
Formaat:
Pagina's: 24
Oplage: 135
Extra info:
Prijs: €35