Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie

Marc Ledoux

voorwoord Dr. Jean Oury

In dit boek formuleert Marc Ledoux zijn bezwaren tegen het kwaliteitsdecreet, dat de sturing weergeeft die het beleid aan de psychiatrie wil geven. Hij gaat op zoek naar de mechanismen die aan de grondslag liggen van de staatslogica die het leven van zijn burgers controleert en daartoe het verstorende uitsluit door insluiting. Hij illustreert hoe dit ook in het beleid omtrent de organisatie van de psychiatrische zorg zijn nefaste weerslag heeft. Marc Ledoux werkt al dertig jaar in de Franse Clinique de Cour-Cheverny (La Borde), bakermat van de Institutionele Psychotherapie, en geeft al vele jaren via  voordrachten en seminaries in diverse instellingen in Vlaanderen dit IP-denken door. Vanuit deze jarenlange ervaring presenteert hij deze psychiatrische aanpak als een alternatief. Aan de hand van vele klinische voorbeelden worden de theoretische uitgangspunten en de dagdagelijkse praktijk van de Institutionele Psychotherapie beschreven. 

“Qu'est-ce que je fous là” is de franse vertaling van dit boek, eveneens verkrijgbaar bij Literarte.