Inhoudstafel - de noodzaak van een andere psychiatrie - het 'parcours' van Jacquess Schotte of de rusteloze zoektochtnaar de grondslagen van een andere psychiatrie - de menselijke driften - het driftsysteem van Szondi - de driftdialectiek en de Szondi-test - de pathoanalyse van Schotte - verknopingen en kruisbestuivingen - de antropo-psychiatrie van Jacques Schotte - het belan,g en de actualiteit van de antropo-psychiatrie - besluit - epiloog