Dit boek is een eerbetoon aan professor Jacques Schotte. De auteur situeert deze psychiater-psychoanalyst, deze bruggenbouwer die tot ver in de tweede helft van de 20ste eeuw zowat de hele Europese psychiatrie kende en aaneenpraatte, binnen de psychoanalyse, de psychiatrie en de fenomenologie. En hij roemt en leidt ons in op de figuur van Leopold Szondi, dé spilfiguur waarrond Schotte zijn antropo-psychiatrie uitbouwde. 

Leo Ruelens zet dit rebelse denken af tegen de hedendaagse psychiatrische stijl die er een is van vlug diagnostisch classificeren en medicamenteus behandelen. Psychische problemen dienen vandaag veilig, snel en aangenaam opgelost te worden in een tijdsgeest van pragmatisme, efficiënte, evidence-based en kostenbesparing.

Bezegelt de biologische psychiatrie met zijn DSM-classificaties, in alliantie met een overadministrerend beleid en met het therapeutisch cognitivisme niet de ondergang van het subject (van het onbewuste) dat niet meer beluisterd en aanvaard wordt in zijn unieke singulariteit? Symptomen zijn toch niet enkel absurde obstakels maar hebben een geschiedenis en een betekenis.

De auteur betoogt dat een puur medisch georiënteerde handelswijze leidt tot vervreemdende technieken die de mens verder wegvoeren van zijn authentieke wezenskern en van zijn bijzondere relatie met de wereld.

De antropo-psychiatrie van Jacques Schotte vormt een boeiend en intelligent alternatief. Deze theorie betrekt de mens - zowel de "normale" als de "gestoorde"-in zijn totaliteit en in zijn eigenheid bij het denken over en behandelen van psychische of psychiatrische problemen. Het vereist wel dat men klassieke denkpaden en vooroordelen kritisch kan bevragen, aanpassen en eventueel verwerpen.

Jacques Schotte was zo'n denker die rebels genoeg was om zijn ganse leven op te roeien tegen de 'mainstream' in de psychiatrie, in een denken dat zich veel meer riskeert dan door farmafirma's mee gedicteerde zogenaamde wetenschappelijke mode-theorieën. Dit boek tracht zijn denken te traceren en wil een inleiding zijn op deze 'nieuwe' psychiatrie.