Jaar: 2010
Vormgeving: Filip Daniels
Druk: Lamine, Herent
Bindwerk: Activering De Link, Mortsel
Lettertype(s): Rockwell, Didot, Times
Papier: Bier (250 gr), Magno Satin (170 gr)
Formaat: 200 mm x 292 mm
Pagina's: 24
Oplage: 164
Extra info:
Prijs: €45 - €65