Jaar: 2005
Vormgeving: Hugo Puttaert
Druk: New Goff, Mariakerke
Bindwerk: New Goff, Mariakerke
Lettertype(s): Mrs Eaves, Avenir
Papier: ArjoWiggins Curious translucents flexi clear (180gr & 112 gr)
Formaat: 180 mm x 240 mm
Pagina's: 42
Oplage: 250
Extra info:

Glasets door Peter Verbruggen

Prijs: €60 - €90