Jaar: 1998
Vormgeving: Dooreman
Druk: Imschoot, Gent
Bindwerk: Imschoot, Gent
Lettertype(s): Trade Gothic
Papier: Grijs karton, Simili Japon
Formaat: 297 mm x 420 mm (A3)
Pagina's: 56
Oplage: 200
Extra info:
Prijs: uitverkocht