Jaar: 1994
Vormgeving: grafische studio Aanzet, Gent
Druk: Grafische Studio Aanzet, Gent
Bindwerk: geen
Lettertype(s): Perpetua, Futura, Gill Sans
Papier: Scaldibulk (90 gr), Pergamenta (90 gr)
Formaat: 197 mm x 320 mm
Pagina's: 91
Oplage: 135
Extra info:
Prijs: uitverkocht