Jaar: 1998
Vormgeving: Danny Dobbelaere
Druk: Imschoot, Gent
Bindwerk: Imschoot, Gent
Lettertype(s): Waldbaum
Papier: Antino brut blanc ecru (160 gr)
Formaat: 295 mm x 240 mm
Pagina's: 56
Oplage: 185
Extra info:
Prijs: €90