.....\"Sontag stelt dat sadomasochisme zich verhoudt tot seks als oorlog tot het burgerlijke leven: het is de grootste ervaring, het intense leven dat alle gezapigheid wegvaagt. Uiteraard spreekt zij hier over de bevoorrechten van deze wereld, zij die oorlog alleen kennen uit het nieuws, films en boeken of wellicht uit vage herinneringen aan werkelijke gebeurtenissen in een ver verleden, zij die zich op het standpunt kunnen stellen dat de wereld theater is, esthetiek, iets waar men uiteindelijk niet echt aan deelneemt, iets waarnaar men kijkt. En nooit zal het ironische glimlachje van het gezicht van de beschouwer verdwijnen\".

...


Net als de romantische liefde weigert het sadomasochisme zich veel aan te trekken van het burgerlijke verlangen naar zekerheid, geborgenheid en veiligheid. Hun beider bestaandrecht ligt voor een aanzienlijk gedeelte juist in de afwijzing van vrijwel alles wat praktisch en nuttig zou kunnen zijn.