Wij zijn getrouwd en hebben kinderen gekregen. Wij leefden lang niet zo gelukkig

als we ooit hadden gedacht. Maar hoop is iets om af te leren. Het was goed.

Of beter nog: het was wat het was. Ik liet mij drijven op het water.

Ik was van hout. (...)

Svenneken asltublieft doet uw schoenekes uit

Ge ziet toch dat ik hier gekuist heb.

En dan gij daar met uw modderschoenen door...

Zo kannekik blijven kuisen!

Maar Aïshaken toch, vraag mij dat toch niet!

Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden...

Vraag dat aan uw pa...Vraag dat aan uw pa!

Eet uw aardappelen op!

In Afrika sterven er kinderen van de honger.

Ge zoudt eens in hun plaats moeten zijn...

Ge zoudt ze dan wel opeten!

Menslief dat zijn toch nogal tijden hé!

Allez ziet dat nu aan...

In wa voor ne wereld leven wij hé?!

Is uw huiswerk gemaakt?

Maak dan ne keer dat ge weer naar boven zijt!

Eerst uw huiswerk en dàn televisie, Bjornken.

Oeoeoeoe!...dienen is groot geworden!

Nog een beetje en ge kunt er geen ruzie meer mee maken!